Statik

Popis pozice

Náplní práce statika je navrhování vhodných železobetonových, ocelových nebo dřevěných zátěžových konstrukcí budov. Zátěžová konstrukce by měla odolat určitým druhům statického i dynamického zatížení, umožnit užívání technologických zařízení a splnit požadavky člověka z fyzického hlediska (čtěte také o profesi, která se věnuje splnění nejrůznějších potřeb člověka na pracovišti i mimo něj). Bere v úvahu možné mechanické zatížení a stabilitu konstrukcí. Projektuje různé druhy zátěžových konstrukcí pro nivelační výkopy, mosty, mrakodrapy a další objekty. Provádí diagnostiku a měření. Dále analyzuje rekce matriálů na změny zatížení do budoucnosti. Své výzkumy provádí přímo na staveništi v terénu. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti statiky a dynamiky zatížení budov. Zpracovává příslušnou dokumentaci.

Vzdělání    

K vykonávání práce statika je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Komplexní/analytické myšlení

Řádné naplánování zátěžových konstrukcí určitého objektu vyžaduje obstojné analytické dovednosti a schopnost spojit si veškeré faktory do jednoho celku (komplexu).

Pečlivost/zodpovědnost

Statik by měl být opravdu zodpovědný a nedopouštět se závažných chyb, protože v budoucnosti můžou na náležité stabilitě záviset dokonce lidské životy.

Kreativita/schopnost přicházet s nápady

V průběhu plánování zátěžových konstrukcí může dojít k problémovým situacím, které je důležité kreativním nápadem vyřešit.

Schopnost realizovat nápady

Je důležité umět své nápady realizovat v praxi.

Samostatnost

Statik by měl být schopný samostatného myšlení a rozhodování.

Argumentační schopnosti

Je důležité umět svá rozhodnutí náležitě argumentovat.

Komunikační dovednosti/písemné vyjadřování

Statik by měl disponovat dobrým slovním i písemným vyjadřováním. Ať už se jedná o dokumentaci, nebo spolupráci s kolegy, pracujících na stejném objektu.

Kritický pohled

Vhodné vyhodnocení situace vyžaduje náležitý kritický pohled.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci statika v České republice činí asi 28 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z