Šéfredaktor

Popis pozice

Šéfredaktor stojí v čele redakce. Do jeho náplně práce patří koordinace a zpracování koncepce vydavatelské, propagační a redaktorské činnosti. Řídí celé oddělení redaktorů a zabývá se publicistikou. Systémově zpracovává koncepci publicistické činnosti.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti    

Kreativita/objevování a orientace v informacích/pečlivost

Dané vlastnosti jsou důležité, protože šéfredaktor zpracovává různé druhy koncepcí, od kterých se následně odvíjí téměř veškerá činnost jeho podřízených.

Řešení konfliktů/komunikační dovednosti/organizační schopnosti

Aby vše fungovalo tak, jak má, je důležité, aby šéfredaktor efektivně koordinoval činnost svých redaktorů, a dané vlastnosti jsou v řízení lidí užitečné.

Plat    

Průměrný měsíční plat člověka, který stojí v čele redakce v České republice činí přibližně 34 500 Kč, 
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z