Advokát

Popis pozice

Advokát má za úkol zastupovat svého klienta v právním oboru, poskytovat mu svoje právní poradenství a služby. Zejména před soudy, správními úřady a v obhajobě trestních věcí.  Zpracovává také právní rozbory a stanoviska. Může vykonávat funkci správce konkurzní podstaty nebo insolventního správce.

Vzdělání

K vykonávání této profese je nutný minimálně Magisterský studijní program. Další podmínkou je zapsání se do České advokátské komory (stavovské sdružení advokátů).

Vhodné vlastnosti

Komunikační schopnost

Komunikační schopnost je nezbytná například při obhajobě u soudního řízení, proto by měl mít každý advokát danou schopnost na vysoké úrovni.

Snaha učit se zdokonalovat se

Také je v této profesi velice důležitá snaha učit se a zdokonalovat se vzhledem k průběžně měnícím se zákonům.

Plat

Průměrný hrubý měsíční plat advokátů v České republice činí 36 994 Kč, pro změnu v sousedním Německu si právníci vydělávají 113 000 Kč.

Zajímavosti

Podle nedávného výzkumu, do kterého bylo zapojeno sto předních advokátů na téma „kdo je v jejich profesi nejvlivnější“ se s většinou hlasů stal nejvlivnějším advokátem v České republice Karel Eliáš.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z