Novinář, publicista, redaktor

Popis pozice

Novinář vypracovává zprávy, články a reportáže. Do jeho popisu práce patří zpravodajské, reportérské a komentátorské činnosti. Měl by zajistit základní výtvarné, grafické a fotoreportérské práce. 

Vzdělání

K vykonávání profese novinář je požadováno vyšší odborné vzdělání či bakalářský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Kreativita 

 Do popisu práce novináře patří tvorba různých článků, textů či příběhů, kreativita je vlastnost, kterou člověk v této profesi musí rozhodně disponovat.

Komunikační schopnost

Novinář vypracovává reportáže a provádí komentátorské činnosti, komunikační schopnost je v jeho povolání zásadní.

Písemné vyjadřování

Při tvorbě textů a psaní článků je písemné vyjadřování nadmíru důležité.

Objevování a orientace v informacích

Při tvorbě jakéhokoliv materiálu je zásadní objevování a orientace v informacích, co se týče povolání novináře, daná vlastnost patří mezi nejdůležitější.

Aktivní přístup

Aktivní přístup je také velmi potřebná vlastnost v této profesi. Novinář bez aktivního přístupu má výrazně nižší šanci na úspěch ve svém oboru.

Plat 

Průměrný plat v české republice činí 24 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z