Údržbář

Popis pozice

Náplní práce údržbáře je zajišťování údržby, čistoty a pořádku na svěřených místech, přístrojích nebo zařízeních. Stará se o dodržování bezpečnostních opatření. V případě poruch či komplikací hledá údržbář vhodná řešení, zajišťuje plánované opravy, najímá odborný personál na menší stavební a údržbářské práce a dohlíží na úklidové práce.

Vzdělání

K vykonávání práce údržbáře je vyžadováno střední vzdělání s výučným listem.

Vhodné vlastnosti

Schopnost komunikace s lidmi/Organizační schopnosti 

Najímá odborný personál na stavební a údržbářské práce a dohlíží na úklidové práce. Zajišťuje pravidelné opravy. Má na starosti bezpečnostní opatření. Údržbář by měl mít dobře rozvinuté své komunikační schopnosti.

Schopnost řešení problému

V tomto povolání je řešení problémů častá záležitost, právě proto je tato vlastnost podstatná.

Plat

Průměrný plat člověka v tomto zaměstnání v České republice činí 20000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z