Truhlář

Popis pozice

Náplní práce truhláře je nakládání se dřevem. Konkrétně výroba či oprava nábytku a dalších dřevěných výrobků. Pečlivě vybírá vhodné materiály a pomocí kreslení či rýsování rozvrhuje různé truhlářské součásti. Za pomocí strojů zpracovává různé druhy dřevěných materiálů, zhotovených ze dřeva polotovarů či umělých hmot, k čemuž využívá nejrůznější techniky (řezání, hoblování, frézování a vrtání). Dále také obrábí materiály ručně či za pomocí mechanizovaných nástrojů (řezání, hoblování, tvarování, vrtání, broušení). Následně své výrobky upravuje povrchově (moření, bělení, limitování dřeva, nanášení tmelů, emailů a laků). Provádí montáž či demontáž hotových výrobků či konstrukcí. Zpracovává náležitou dokumentaci. Udržuje dřevozpracovávající stroje, které využívá. Svoji práci vykonává v nábytkářských továrnách či menších dílnách. Prostředí, kde vykonává své povolání, není nejvhodnější (hluk, prach).

Vzdělání    

K vykonávání práce truhláře je vyžadováno střední vzdělání s výučným listem.

Vhodné vlastnosti

Technické myšlení

Klíčová vlastnost v práci truhláře.

Estetické cítění/prostorová představivost/pečlivost/manuální zručnost

Všechny tyto vlastnosti bezprostředně ovlivňují kvalitu výsledných výrobků.

Koncepční přístup

Truhlář by si měl rozvrhnout svoji práci do konceptu a následně se nim řídit.

Kreativita

Originální řešení nějakého výrobku ze strany truhláře je pouze vítané.

Kritický pohled

Nezbytná vlastnost, jde li o výběr materiálu.

Plat

Průměrný měsíční plat v práci truhláře v České republice činí asi 17 800 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Podobné nabídky práce