Manažer prodejního týmu

Popis pozice

Náplní práce manažera prodejního týmu je vytvoření a řízení týmu prodejců (obchodních zástupců) spolu s jejich prodejními aktivity. Daný tým rozvijí a motivuje. Koordinuje činnosti jednotlivých prodejců, poskytuje jim zpětnou vazbu jejich jednání a v případě potřeby zařizuje školení. Pravidelně podává hlášení svému nadřízenému manažeru.

Vzdělání

K vykonávání daného povolání je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Samostatnost

Člověk v podobné profesi by měl být schopný dělat samostatný rozhodnutí, spoléhat na sebe a brát na sebe zodpovědnost. 

Argumentační schopnosti/komunikační dovednosti

Člověk v daném povolání by měl být náležitě komunikačně vyvinutý a být schopný argumentovat.

Řešení konfliktů

Může se stát, že jeho podřízení se na něčem neshodnou a vypukne mezi nimi konflikt, který může negativně ovlivnit úspěšnost celého týmu. Konflikt by měl ihned náležitě vyřešit.

Schopnost motivovat

Motivace je klíčový faktor, jde li o úspěšnost.

Organizační schopnosti

Důležitá vlastnost v řízení týmu.

Plat

Závisí na velikosti společnosti.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z