Trenér obchodních dovedností

Popis pozice

Trenér obchodních dovedností školí a koučuje nové či stávající obchodní zástupce společnosti a smluvních partnerů. Trénink soustřeďuje především na komunikaci, vyjednávání, prezentaci a prodej. Zajišťuje podklady, prezentace, obchodní skripta a manuály ke školení. Bere účast v rozvojových plánech obchodních zástupců. Koučuje obchodní zástupce v terénu.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Komunikační/prezentační dovednosti/aktivní přístup

Člověk v dané profesi školí obchodní zástupce, měl by být schopný vysvětlit zástupcům probíraná témata a zaujmout je.

Svhopnost zpětné vazby

Trenér by měl náležitým způsobem ohodnotit výsledky lidí účastnících se jeho kurzu.

Schopnost motivovat

Každý trenér či učitel by měl být schopný náležitým způsobem motivovat své studenty či učně.

Plat

Neznámý.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z