IT analytik

Popis pozice

Náplní práce IT analytika je analýza požadavků a potřeb procesů, které se společnost chystá provádět (nákup serveru). Dle svého analytického závěru navrhuje schematické diagramy části informačních systémů a jejich celků. Provádí analýzu technického provedení a na základě toho vyhledává funkční požadavky procesu, zkoumá podmínky průběhu ze zákonodárné stránky a vede podrobnou dokumentaci. Dále vytváří datové struktury, určuje rozhraní a stanovuje výkonnostní testy.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Analytické/logické myšlení

Oba typy myšlení jsou klíčové, protože IT analytik analyzuje jak funkční požadavky procesu, tak dále výsledky výkonnostních tesů a samotný proces. Na základě náležité analýzy by měl přijít k logickému závěru a udělat rozhodnutí k nápravě případného problému.

Pečlivost

Člověk v dané profesi vytváří schematické diagramy informačních systémů a jejich celků, provádí analýzu, určuje výkonnostní testy a je důležité, aby vše dělal pečlivě, protože je lehké dopustit se chyby.    

Argumentační/prezentační schopnosti

IT analytik by měl být schopný argumentovat svůj analytický závěr a, týkající se požadavků a potřeb plánovaného procesu a náležitě vše prezentovat. Na základě jeho analýzy se společnost většinou rozhodne, zda se jí vyplatí například pořídit si server.

Týmová práce

IT analytik spolupracuje s dalšími kolegy z IT oboru.

Tvůrčí přístup

Daná vlastnost je také pro IT analytika důležitá.

Plat    

Průměrný měsíční plat člověka, zabývajícího se analýzou v oboru informační technologie v České republice činí přibližně 41 000 Kč.
 

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z