IT security specialist

Popis pozice

Náplní práce IT security specialisty je analýza, hodnocení a následný návrh bezpečnostních řešení v informační oblasti. Také bezpečnosti ICT a IS proti identifikovaným rizikům.  Vytváří koncepční řešení, která potlačují rizika a zvyšují bezpečnost. Zabývá se aktuálními problémy, týkající se užívání zabezpečení přímých komunikačních a prodejních kanálů. Zabývá se spíše na bezpečností užívání přímých kanálů, jako je internet, telefonní síť atd.  Následně kontroluje dodržování navrhnutých opatření.

Vzdělání

K vykonávání dané profese je vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti    

Analytické myšlení/koncepční přístup

Člověk v dané profesi by měl mít analytické schopnosti opravdu na vysoké úrovni, protože na základě analýzy navrhuje následná bezpečnostní koncepční řešení.

Kreativita

Specialista v oblasti informační bezpečnosti by měl přicházet s originálními bezpečnostními řešeními.

Přizpůsobivost

IT security specialista by měl být flexibilní vůči požadavkům a potřebám společnosti, když navrhuje svá bezpečnostní řešení.

Schopnost analyzovat neúspěch

Je klíčové, aby člověk v dané profesi disponoval tak podstatnou vlastností, protože bezpečnostní opatření nemusí být vždy úspěšná na první pokus a je důležité na základě důkladné analýzy neúspěchu najít své chyby a poučit se.

Řešení konfliktů

Při kontrole dodržování navrhovaných bezpečnostní opatření může nastat menší či větší neshoda s někým ze zaměstnanců společnosti.

Plat    

Průměrný měsíční plat specialisty bezpečnosti v oboru IT v České republice činí přibližně 45 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z