Copywriter

Popis pozice

Popis práce copywritera je tvorba reklamních textů pro marketingové účely firem. Měl by spolupracovat s designérem či s grafikem na vytvoření kreativních, kvalitních reklamních záměrů a koncepcí. Copywriter také určuje konečnou podobu textového obsahu a reklamních sloganů, snaží se docílit největší účinnosti při působení na klienty. Stará se o stylistickou a obsahovou stránku, stejně tak o grafický vzhled včetně vzhledu písma. Copywriter by měl sledovat aktuální trendy v marketingu, také by měl sledovat reklamní systémy a konkurenci. Součástí náplně práce copywritera je prezentování vlastních nápadů a spolupráce se zadavatelem od samotného zadání až po konečné řešení.

Vzdělání

Vhodné vzdělání k vykonávání práce copywritera je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vhodné vlastnosti

Kreativita / Tvůrčí přístup / Písemné vyjadřování

Všechny tyto vlastnosti jsou pro copywritera důležité, protože jsou podstatné při psaní jakýchkoliv textů, což je zároveň náplní této profese.

Uspokojování zákaznických potřeb / Orientace v informacích 

Dané schopnosti jsou pro copywritera zásadní, protože při psaní textů je velice důležité vybrat si správné téma, které na určitou cílovou skupinu zapůsobí.

Plat

Průměrný plat copywritera v české republice činí 26 500 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z