Ředitel hotelu

Popis pozice

Náplní práce ředitele hotelu je zajištění „hladkého“ provozu hotelu. Vede zaměstnance, stará se o provoz a hospodářské výsledky hotelu. Dále zajišťuje propagaci hotelu a různé druhy marketingových kampaní, které by měly zvýšit popularitu a navštěvovanost hotelu. Jeho úkolem je zaplnit kapacitu hotelu. Ve své práci také spolupracuje s externími dodavateli, které poskytují hotelu různé druhy služeb.

Vzdělání    

K vykonávání dané profese je vyžadován magisterský studijní program.

Vhodné vlastnosti

Komplexní myšlení

Pro vhodné řízení hotelu je důležité, aby si ředitel hotelu mohl spojit veškeré faktory dohromady a viděl hotel, jako jeden celek.

Schopnost motivovat druhé/důvěra ve schopnosti ostatních

Tyto vlastnosti jsou klíčové při řízení svých podřízených.

Organizační schopnosti/koncepční přístup

Pro hladký a úspěšný průběh hotelu jsou opravdu důležité organizační vlastnosti a koncepční přístup.

Zvládání zátěžových situací    

Člověk v dané profesi nese zodpovědnost za výsledky celého hotelu, proto musí být schopný občas čelit zátěžovým situacím.

Přizpůsobivost

Hotel by měl být flexibilní vůči novým trendům.

Vnímání příležitostí/kritický pohled

Ředitel hotelu by měl být schopný rozpoznat vhodné příležitosti a náležitě je zhodnotit, závisí na tom dlouhodobý úspěch hotelu. 

Komunikační schopnosti

Člověk v dané profesi by měl disponovat kvalitními komunikačními schopnostmi.

Vyjednávací schopnosti

Ředitel jedná s externími firmami, které poskytují hotelu různé služby a vyjednávací schopnosti zde nejsou od věci.

Plat     

Průměrný měsíční plat ředitele hotelu v České republice činí přibližně 33 000 Kč.

Další profese
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z