Kompletní průvodce k nalezení práce

1. Úvod

Hledání práce je výzva. A to jak v případě, kdy hledáte svou první práci, měníte kariéru nebo se znovu vracíte na pracovní trh. Možnosti uplatnění se vyvíjí velice dynamicky a trh práce odpovídá na aktuální hospodářský stav jak v České republice, tak v zahraničí. Největší dopad na vývoj české ekonomiky má především vývoj v Německu a v dalších silných státech Evropské unie. Během období hospodářské stability a růstu se zaměstnavatelé cítí jistě a nabízí větší množství pracovních příležitostí. Naopak během hospodářského úpadku dochází k masovému propouštění a zaměstnavatelé nehledají nové pracovníky. Ať už je vývoj jakýkoliv, zaměstnavatelé budou vždy hledět na kvalitu uchazečů, jejich talent, znalosti a schopnosti. Cílem vašeho motivačního dopisu, životopisu a chování na osobním pohovoru by mělo být přesvědčit zaměstnavatele, že právě vy jste ten nejlepší a nejtalentovanější kandidát.

Brigáda na léto

Brigádu na léto hledají především mladí lidé a studenti. Ne všichni si mohou dovolit celé prázdniny pouze odpočívat a užívat si sluníčka. A tak začínají každý rok prázdniny. Někdo jede na tábor, někdo jede na vesnici k babičce, někdo se toulá po ulicích, jiní sedí u televize nebo u počítače. Ti nejšikovnější však hledají způsob, jak si během letního odpočinku vydělat peníze. Letní brigáda je ideální variantou, jak si mladý člověk může přivydělat. Prázdniny jsou dlouhé a každá koruna je pro mladého studenta dobrá.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je proces, který musí absolvovat většina uchazečů o práci. Jen v málo kterých případech je uchazeč vybrán jinou cestou. Úspěch závisí na mnoha faktorech, z nichž naprostou většinu je možné ovlivnit. Každý člověk má svoji vysněnou pozici nebo obor, ve kterém má zájem působit. Všechna výběrová řízení se částečně liší. Vyhraje ten, kdo je připravený a nenechá se ničím zaskočit. Následující odstavce vám poradí, co vše může kandidáta potkat a na co je dobré se připravit.

Práce v zahraničí

Práce v zahraničí je pro mnohé lidi dlouhodobým snem. Proč však tolik lidí práce v zahraničí láká? Jsou to čistě ekonomické důvody nebo je v tom něco víc? Člověk měl vždy tendenci expandovat a rozvíjet se. Nejen pracovat, ale jakkoli vycestovat do zahraničí byla a dodnes je jedna ze základních tendencí mnoha lidí.