Praxe a stáže

Datum: 03/14/16

Každý vám říká, že bez praxe nenajdete zaměstnání? Ve většině případů to opravdu může být pravda. Ačkoli je praxe velmi potřebná a většina zaměstnavatelů ji vyžaduje, nebuďte zklamaní. Praxi můžete poměrně rychle získat. Jednou z nejsnazších a nejvhodnějších variant je absolvování stáže v oboru, kterým se zabýváte. Nepodceňte důležitost praxí a stáží. V blízké budoucnosti to můžete bohatě zúročit.


Co vypovídá o zaměstnavateli, pokud vyžaduje praxi

Pokud jste na pracovním pohovoru a budoucí zaměstnavatel po vás striktně vyžaduje absolvování stáže nebo praxe, může to znamenat několik věcí. S největší pravděpodobností stáž nebo praxi vyžaduje z toho důvodu, že na nabízenou pracovní pozici je vhodný člověk, který má dostatek pracovních zkušeností. Pokud se hlásíte na některou pozici a nemáte potřebnou praxi, nedivte se zaměstnavateli, že o vás nebude mít zájem. S největší pravděpodobností se jedná o  společnost, kde je většina zaměstnanců již s určitými zkušenostmi a nezkušení mladí lidé  bez praxe nejsou vzhledem k charakteru práce potřební.

Vystupujte pravdivě

Jestli již delší dobu hledáte práci a nejste zcela úspěšní, raději se nesnažte přelstít HR specialistu nebo budoucího zaměstnavatele. Neuvádějte nepravdivé informace o vaší praxi do životopisu. I když se vám možná na pracovním pohovoru podaří obelstít personalistu, po případném nástupu se vaše nedostatečná praxe a zkušenosti okamžitě pozná. Můžete se tak dostat do situace, kterou vám nikdo nebude závidět. Personál se vám třeba bude snažit pomoci, ale pokud nemáte potřebnou praxi nebo potřebné znalosti, jen stěží se vše rychle doučíte.

Zaměstnání bez praxe

K nejlepším zaměstnavatelům patří ti, kteří vás vše potřebné naučí a stáž ani praxi zcela nevyžadují. Navíc pro mnohé zkušenější zaměstnavatele je často vhodný tvárný člověk bez přílišných zkušeností, které mohou být spíše na škodu. Jestli po vás na pracovním pohovoru stáž ani praxi nechtějí, může to značit jistou profesionalitu konkrétní společnosti, kde jsou schopni vás zaučit a všechny potřebné znalosti vám systematicky předají. Takovéto zaměstnavatele nejčastěji zajímají vaše obecné pracovní předpoklady, vzdělání nebo jazyková výbava, která je pro výkon konkrétní práce důležitá. Pokud se personalista nebo zaměstnavatel na pracovním pohovoru pídí pouze po vaší praxi nebo stáži, tak to může vypovídat o tom, že zaměstnavatel sám hledá zkušenosti a lidi, kteří svojí praxí mohou do firmy přinést potřebné know-how.

Praxe a pracovní návyky

Někteří zaměstnavatelé vyžadují praxi, protože je tím prokazatelné, zda má daný člověk dostatečné pracovní návyky a je schopný odvádět práci. Pokud již víte, že váš budoucí zaměstnavatel bude chtít pracovní praxi, najděte si raději částečný úvazek nebo práci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce již během studia. Neplacené stáže nemusí být pro zaměstnavatele relevantní a absolvování stáží zvláště v neziskovém sektoru pro vás mohou být zbytečnou ztrátou času. Navíc někteří zaměstnavatelé mají negativní vztah k celému neziskovému sektoru a všemu, co je s ním spojené. Podle jejich názoru se v této sféře pohybují lidé, kteří nechtějí reálně pracovat.  

Placené a neplacené stáže během studia

Nejvhodnější je začít myslet na praxi a stáže již během prvních ročníků studia na vysoké škole. V této době má člověk dostatek sil zvládnout studium a k tomu docházet i na stáž, která mu poskytne vhodnou praxi. Při hledání vhodné stáže zvažte nejen své časové možnosti, ale zaměřte se i na finanční dimenzi získání praxe. Mnohé společnosti nabízí pro studenty celou řadu příležitostí, jak získat praxi nebo stáž, která však může být placená nebo neplacená. Ke společnostem, které nabízejí placené stáže, obvykle patří velmi seriózní a úspěšné firmy, které chápou hodnotu, kterou jim student může přinést. Podle konkrétní nabídky poznáte zaměstnavatele. Nabídka placené stáže nebo praxe může také vypovídat o tom, že konkrétní zaměstnavatel hledá do svého týmu lidi, kterých si bude vážit a je schopný svůj personál patřičně ohodnotit. Rozdíl v placené a neplacené stáži se často velmi liší v oblasti, ve které se profesně pohybujete. Obecně je zásadní rozdíl ve společenských a přírodních (technických) vědách. Mnoho studentů technický oborů již během studia částečně pracuje ve své profesi a tím tak získávají potřenou praxi. Ve společenských vědách studenti hledají nejčastěji praxi u různých nevládních organizací. To však může skrývat různé nástrahy.

Pozor na neseriózní organizace

Možnost absolvovat stáž nabízí mnoho tzv. neziskových organizací. Nabídky mohou vypadat na první dojem velmi lákavě a užitečně, nicméně za tím se může skrývat záměr využít mladé lidi ve svůj prospěch, v horším případě ke svému vlastnímu obohacení. Smyslem existence mnohých nevládních organizací je vydělat na dotacích od státu a vytaháním peněz od lidí, které se jim podaří přesvědčit, že přispívají na prospěšnou věc. Tyto organizace, kterých je velké množství, rovněž nabízí stáže, nejčastěji pro studenty. Tyto organizace zneužívají času a sil mladých lidí, které přesvědčí o tom, že stáž u nich je dobrou praxí, která jim v budoucnosti pomůže. Na stážistických pozicích se v těchto organizacích neustále střídá poměrně velké množství mladých lidí, které jim odvádí velký kus práce zadarmo. Nicméně tato praxe nemá pro jejich budoucnost téměř žádný význam. Mladí lidé se často dobře neorientují v organizacích, neznají všechny souvislosti a snahou získat praxi tak mohou naletět. Navíc absolvováním stáže v některých organizacích si studenti udělají u budoucích zaměstnatelů spíše špatné jméno. Řádky v životopise se stáží tak mohou být dvousečnou zbraní. Pokud jste ještě student a poohlížíte se po vhodné stáži nebo praxi, zjistěte si dostatek informací, které vám ušetří nesmyslně strávený čas absolvováním pochybné stáže.  

Kontaktujete budoucího zaměstnavatele

Pokud máte již vysněnou společnost, kde chcete v budoucnosti pracovat, není nic lepšího, než získat praxi právě zde. Pokud daná společnost žádné stáže nenabízí, neváhejte se na ni obrátit a projevit zájem o dobrovolnou (bezplatnou) spolupráci. Většina zaměstnavatelů vám ráda vyhoví a šikovného, spolehlivého a nadějného studenta vždy uplatní. Mimo to také během stáže získáte potřebné kontakty v dané společnosti, které vám později usnadní cestu a nástup na regulérní pracovní místo. Jestli se dobře osvědčíte, možná vám zaměstnavatel již během studií nabídne zajímavý přivýdělek a vaši vysněnou kariéru skrze stáž začnete dříve, než jste očekávali.    

Mimoškolní aktivity

Pod pojmem mimoškolní aktivity se myslí praxe a stáže, které souvisejí s oborem studia nebo školou, kde daný člověk studuje a kde získává praxi. Jedná se často o různé organizace, které jsou obvykle navázané na konkrétní univerzitu. Nemusí to být pouze soukromé společnosti, ale jedná také o různé nevládní organizace, studentské spolky nebo i vědecké organizace. Pokud jste student a v něčem podobném se angažujete, je vhodné mít z dané stáže potvrzení nebo získat kontakty, které si budete moci zařadit do referencí ve vašem životopise. V České republice se získání tohoto druhu praxe zatím prakticky nikde nevyžaduje, nicméně ve vyspělých západních zemích se jedná téměř o nutnost, kterou musí každý student získat. Pokud se chcete v budoucnosti do těchto zemí jakkoli přesouvat, ať už za prací nebo za dalšími studii, nezapomeňte na praxi a stáže, které budete moci vykázat jako mimoškolní aktivity. Pokud se například budete hlásit na studium ve Spojených státech, v příslušných materiálech společně s přihláškou budete potřebovat vyplnit kolonky právě s těmito mimoškolními aktivitami. Čím delší praxi a množství stáží máte, tím je to lepší. Komise, která bude vaše materiály hodnotit, vám za každou stáž a praxi přidělí potřebné body. Tento typ praxe především vypovídá, zda se jedná o zapáleného a aktivního studenta, který je schopný se rozvíjet i nad rámec studia anebo se jedná o pasivního studenta, který se snaží projít nejjednodušší a nejméně náročnou cestou. Praxe a stáže vyžadují často mnoho aktivity a času, které do nich musí student investovat. Kdo se praxím a stážím vyhýbá, nemusí v některých zemích na Západě uspět u výběrových řízení.  Skutečností je, že právě praxe a stáže mohou převážit misku vah ve váš prospěch.  

Celkově je možné shrnout, že stáže a získání praxe není pouze důležitou, ale možná i klíčovou věcí pro získání pozice, která vás zajímá. Nezanedbejte tuto důležitou část vaší kariéry, vrátit čas zpět je nemožné a získávání praxe v pokročilejším věku je značně obtížné. Uvědomte si, že v některých profesích bez praxe není možné najít vhodné uplatnění a můžete se tak kvůli zanedbání stáže ocitnou v situaci, kdy ztratíte i vše ostatní, co jste od své případné kariéry investovali. Vhodně zvolená stáž může být dobrým startem vaší kariéry.