Částečný úvazek

Datum: 03/12/16

Práce na částečný úvazek není nejběžnější formou zaměstnání v České republice. Tento typ pracovního poměru má některé výhody, nicméně téměř nikdy nevyděláte tolik, jako na plný úvazek. Následující odstavce shrnují možnosti, výhody i nevýhody práce na částečný úvazek a problémy, které se při jeho vykonávání nebo získání mohou vyskytnout.


Výhody

Práce na částečný úvazek je výhodná především z toho důvodu, že máte dostatek volného času, který si můžete zorganizovat zcela podle vašich zájmů. Pokud jste vrcholový sportovec, student, máte děti nebo se potřebujete starat o nemocné rodiče, tento typ pracovního poměru je tak pro vás ideální variantou. Jestli vám program na zbytek nepracovní doby zbyde, můžete si najít jiný přivýdělek nebo zaměstnání.

Práce na částečný úvazek nemusí znamenat práci s poloviční pracovní dobou, může se jednat o libovolné procento odpracovaných hodin vůči plnému pracovnímu týdnu. Navíc nemusíte odvádět každý pracovní den stejný počet práce, ale záleží na domluvě se zaměstnavatelem, kdy je možné či potřeba práci odvést.

Životopis, personalisté a zaměstnavatelé

Pokud hledáte práci na částečný úvazek, je vhodné podle toho upravit i váš životopis, aby bylo zaměstnavateli nebo personalistům zřejmé, že máte čas a důvod mít pouze částečný úvazek. HR specialisty může velmi pozitivně ovlivnit, pokud je z vašeho CV jasné, že jste velmi aktivní a schopný člověk, který dokáže dělat více věcí zároveň. Zaměstnavatelé uvítají člověka, který se rozvíjí a zároveň si potřebuje přivydělat. V životopisu však nezapomeňte ani své koníčky a záliby. Personalista podle toho pozná, zda dokážete efektivně odpočívat a načerpat potřebnou energii. Personál, který je chronicky unavený, není pro žádného zaměstnavatele perspektivní. Každý člověk má omezené kapacity, a pokud si to sami neuvědomujete, zkušený personalista to jistě pozná.

Personalisté většinou předpokládají, že jedinec, který žádá o práci na částečný úvazek, buď chce v daném oboru získat práci či praxi nebo si chce pouze přivydělat k jiné činnosti, která ho více zajímá. Pokud chcete pracovat v jakékoli zkrácené podobě, je nutné na pracovním pohovoru vysvětlit, v jaké pozici se nacházíte.

Jiná situace je v případě, kdy žádáte o práci na částečný úvazek z toho důvodu, že jste již v bezvýchodné situaci a ocitli jste se na pracovním pohovoru. Situaci dobře zvažte, především pak to, zda vás případný nástup nedostane do horší situace, než kdybyste ještě chvíli hledali a našli vhodnou práci, která vás bez problému uživí. Jestli jste zaběhaní v jedné práci na částečný úvazek, najít druhou může být často velmi náročné. 

Jste ještě stále student a nemáte pracovní zkušenosti? Práce na částečný úvazek pro vás může být ideální variantou. Navíc tuto práci získáte jako student poměrně snadno, protože personalisté jsou často ke studentům značně shovívaví.

Pod zkráceným úvazkem si mnoho studentů představuje práci na polovinu standardní pracovní doby, tedy 4 hodiny denně nebo 20 hodin týdně. Toto však není pravda, se zaměstnavatelem se můžete dohodnout na tom, kolik hodin bude vaše pracovní vytížení znamenat.

Částečný úvazek vs. živnostenský list

Předtím, než začnete hledat práci na částečný úvazek, je vhodné si udělat časový harmonogram a zvážit, zda by vám více nevyhovovala práce na živnostenský list. Tato možnost vám nabídne více prostoru si vytvářet a upravovat svoji pracovní dobu i náplň. Osoba samostatně výdělečně činná má především tu výhodu, že je vcelku nezávislá na zaměstnavateli. Jestli však potřebujete stálý a jistý přivýdělek, práce na částečný úvazek je mnohem víc jistá, než činnost na živnostenský list. Navíc jako živnostník musíte platit zdravotní a sociální pojištění, které pro vás může znamenat zbytečnou finanční zátěž ve formě 4000 Kč měsíčně, které je potřeba odvést.

Zkrácení pracovní doby

Často se státá, že pracujete na úvazek plný a vaše životní okolnosti vyžadují zkrácení pracovní doby. Zkuste se dohodnout se zaměstnavatelem, jaké jsou jeho možnosti, může mu to přinést potíže a finanční ztráty. Vezměte v potaz, že ve většině případů je to pro firmu ztrátová záležitost. Pokud se však jedná pouze o neodůvodněný strach nebo pocit zaměstnavatele, pokuste se ho přesvědčit, že snížení vaší pracovní doby nepředstavuje riziko. Nicméně zůstává pravdou, že jestli nejste těhotná zaměstnankyně nebo rodič pečující o dítě do 15 let, nemáte na práci na částečný úvazek právní nárok.

Může nastat situace, kdy jste k práci na částečný úvazek nuceni. Máte dobrou práci, ve které jste spokojeni, a váš zaměstnavatel za vámi přijde, abyste pracovali pouze na částečný úvazek. Důvodem může být to, že je s vámi nespokojený nebo je nucený zavádět úsporná opatření. Vcelku nezáleží na tom, jaká ze dvou variant je ve vašem případě skutečností. Začněte hledat co nejrychleji jinou práci. Rovněž se připravte na to, že zaměstnavatel po vás jistě bude chtít, abyste i po zkrácení pracovní doby odváděli podobné výsledky jako při práci na plný úvazek. V situaci, která by se příliš vyhrotila a překročila jisté meze, upozorněte svého zaměstnatele na to, že nemá právo vás k práci na částečný úvazek nutit, ani po vás chtít stejné pracovní výkony jako na úvazek celý.

Jiný je případ, kdy jste v menší společnosti a máte osobní zájem na jejím přežití a fungování. Musíte už sami zvážit situaci a perspektivy konkrétního případu. Jestli přežijete krizi ve firmě a osobně se na tom zasloužíte, můžete si být jisti, že vás čeká příjemná budoucnost, nadstandardní podmínky a možná i příjmy. Dočasná práce na částečný úvazek tak pro vás může mít pozitivní vyhlídky do budoucnosti.    

Pro koho je zkrácený úvazek vhodný

V současné době je práce na částečný úvazek jednou z nejrozšířenějších variant, jak si přivydělávají studenti na vysokou školu. Studia jsou velmi finančně náročná a bez stálého výdělku by většina studentů pouze obtížně přežila.

Práce na částečný úvazek je rovněž vhodná pro ženy, které se starají o děti a rodinu. K této velice náročné činnosti se jedná o jednu z mála variant, jak zlepšit finanční stav rodiny a přispět do rodinné kasy.

Pokud vás láká podnikání a máte již práci na částečný úvazek, můžete si zařídit živnostenský list a během volné části dne si začít rozvíjet svůj byznys. Tato varianta je zcela ideální, protože nemáte starost s případným nezdarem, protože již jedený přísun peněz máte zajištěný. Pro workoholiky, kteří již jednu práci mají, může být další činnost vhodným a žádaným vyplněním času.