Prezenční, distanční či dálkové studium?

Datum: 07/18/16

Tým Aulinks.cz si pro vás připravil přehled tří typů studia. Uvedeme si výhody a nevýhody každého typu studia a také za jakých podmínek je pro vás každý typ studia vhodný.


Distanční studium

U distanční formy studia výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se přímá účast učitelů či studentů ve škole. Student se školou většinou komunikuje prostřednictvím online komunikačních prostředků (dle možností školy). Samostudium neprobíhá izolovaně, student také komunikuje s učiteli, kteří mu pomáhají náležitě organizovat studium a poskytují pomoc, pokud vznikne problém v probírané látce.
Student má možnost si sám určit režim studia, což považujeme za obrovskou výhodu. Nevýhoda vlastního režimu studia je, že jeho dodržování vyžaduje obrovskou sebekázeň a sílu vůle. Další výhodou distanční formy studia se považuje délka studia. Délka studia je stejná jako u prezenční formy studia (u maturitního oboru 4 roky). Naopak obrovskou nevýhodou distančního studia (podobně u dálkového studia) jsou téměř žádné kontakty se svými spolužáky. Studenti si tak nemohou vytvořit silné vztahy, nejsou příliš v obraze o tom, co se děje na fakultě a nemůžou včas reagovat na lákavé nabídky či sdílené informace. Většinou neznají učitelé, což je dostává do pozice, kde nemají možnost manévrovat na rozdíl od studentů prezenčního studia.

Distanční studium vyhovuje jedincům, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí studovat. Matky na mateřské dovolené, lidé s časově náročným zaměstnáním, lidé kteří bydlí daleko a nemají čas dojíždět nebo nemají možnost se přestěhovat.

Co se týče finanční stránky, u distančního studia ušetříte na dojíždění do školy či bydlení na kolejích, přijdete však o nárok na ubytovací stipendium a studentské jízdné. Také vydáte větší sumu peněz za učební materiály, které si budete muset pořídit, zatímco u prezenčního studia je většina látky odprezentována na přednáškách. Tento problém by se dal však řešit tím, že si potřebné materiály vypůjčíte v knihovně či najdete na internetu.

Prezenční studium

Student každodenně (dle rozvrhu, který si má možnost do určité míry sestavit a kromě víkendů) navštěvuje učební ústav a je povinen absolvovat většinu přednášek ve škole. U prezenčního studia je limitovaná absence, která by se neměla překročit.

Student dané formy studia si však může dle své potřeby sestavit rozvrh a vybrat určité předměty, kdyžto studenti, kteří se rozhodli pro dálkové studium, mají většinou studijní plán pevně sestavený a jsou limitováni předepsanými předměty. Dále si studenti prezenčního studia mohou dle své potřeby vybírat, který semestr a u kterého vyučujícího absolvují určitý předmět. Studenti dálkového studia na rozdíl od studentů prezenčního studia mají také méně alternativ jak získat potřebný počet kreditů (nemají možnost si vybrat předměty z jiné fakulty či zúčastnit se exkurzí a nepovinných praxí).

Dálkové studium

Dálkové studium (někdy také kombinované) je studium, kdy student kombinuje samostudium s cca 200 hodinami odborných konzultací ve školním roce. V daném případě student navštěvuje školu jednou za týden (případně jednou za dva týdny).

Dálkové studium je vhodné pro lidi, kteří již pracují na plný úvazek či nechtějí kombinovat prezenční studium s prací. Když nepočítáme dva až čtyři pracovní dny v měsíci, studenti dálkového studia nemusí být přítomni na přednáškách ve škole. Další obrovskou výhodou dané formy studia (stejně také u prezenční formy studia) je to, že do 26 let nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění (neplatí u osob samostatně výdělečně činných). Zde však musíme podotknout, že přijdete o ubytovací stipendium a další studentské výhody (nebudete mít například nárok na studentské jízdné).

Dálkové studium je vhodné, pokud jste se rozhodli studovat dva obory, ale máte obavy, že by se vám mohli překrývat hodiny, a tak jeden z nich můžete studovat dálkově. Také pokud bydlíte daleko od školy, na které chcete studovat, ale nechcete se zrovna stěhovat. Další častou příčinou dané formy studia je potřeba získat titul dodatečně kvůli zaměstnání, když samozřejmě na prezenční studium není čas.

Naopak dálkové studium se nevyplatí pro ty z vás, kteří mají pocit, že se touto formou studia vyhnou obrovskému množství učení. Není tomu tak. I přes absenci pravidelných přednášek, budete muset věnovat učení spoustu času doma. Také příjmové řízení zde není lehčí, než na denní formě studia.

Stále více lidí se rozhoduje pro dálkové studium, aby mohli co nejdříve budovat kariéru a měli možnost si uspořádat část dle své vůle a nemuseli se přizpůsobovat rozvrhu.

Kde hledat informace o školách či studiu?

Co se týče středních škol, potřebné informace můžete najít v pedagogicko-psychologických poradnách. Zde si vaše dítě má možnost udělat psychologický test, který pomůže najít vhodnou pro něj školu.

Dále doporučujeme užitečnou internetovou stránku, kde najdete katalog všech středních škol v České republice. Pohodlné vyhledávání vám umožní hledat střední školu dle oboru, místa studia, formy studia a budoucího možného uplatnění na trhu práce.

Dále pro zajímavost zde můžete najít informace o uplatnitelnosti absolventů a také můžete absolvovat orientační profitest. Profitest pomůže vašemu dítěti rozhodnout se pro obor či povolání, které by ho mohlo zajímat a zároveň pro něj bylo vhodné.

Co se týče vysokých škol, můžeme vám doporučit užitečnou internetovou stránku kde najdete katalog všech vysokých škol v České republice seřazených dle oborů i v abecedním pořádku a nejen to.

Dále internetovou stránku, kde najdete užitečné kurzy. Můžete si také zdarma požádat o e-book a video, ve kterých vám budou poskytnuty informace ohledně studia vašeho oboru, doporučená literatura, vzorové přijímací testy a mnoho dalších užitečných věcí. Můžete si dokonce objednat vhodnou přípravu pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.