Práce na směny

Datum: 03/12/16

Vzhledem k tomu, že práce na směny je velmi náročná a někteří zaměstnavatelé mohou vytvářet pro zaměstnance těžce snesitelné podmínky, je vhodné vědět, na co má zaměstnavatel právo a na co již nikoli. Pokud jste ještě nenastoupili a v blízké době vás to čeká, připravte se na možné věci, které jsou s prací na směny spojené. Následující odstavce vám poskytují základní informace, které se k práci na směny vztahují, včetně základních vymezení zákoníku práce a příslušných paragrafů.


Základní pojmy a zákoník práce

Předně je potřeba vymezit, co slovo směna znamená. Podle zákoníku práce (§ 83 odst. 3) se směnou rozumí „část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích“.

Možností práce na směny je několik druhů, a pokud máte dojem, že váš zaměstnavatel nastavuje nemožné podmínky, srovnejte, ve kterém směnném pracovním provozu pracujete. Podle § 83 odst. 4 zákoníku práce je buď „dvousměnný pracovní režim“, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích nebo „třísměnný pracovní režim“, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají v rámci 24 hodin po sobě jdoucích ve třech směnách. Nepřetržitým pracovním režimem se myslí režim práce, v němž se „zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu zaměstnavatele“. Nepřetržitý provoz při práci na pracovní směny je takový provoz, který „vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu“.

Jestli se vám zdá, že vás zaměstnavatel moc zatěžuje, spočítejte si, kolik hodin dohromady v rámci práce na směny pracujete. Délka pracovní doby činí podle zákoníku práce nejvýše 40 hodin týdně, délka pracovní doby zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým režimem při práci na směny činí nejvýše 37,5 hodin týdně a s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodin týdně. 

Nastupujete do nové práce na směny a nevíte, kdy budete pracovat? Nevadí, zaměstnavatel se vám o rozvrh postará. Podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu určuje zaměstnavatel, který rozvrhuje začátek a konec práce na směny. Konkrétní pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Zaměstnavatel by měl rovněž zohlednit, aby nebylo rozvržení pracovní doby při práci na směny v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce (§ 81 odst. 1).

Během práce na směny vás jen stěží může potkat volnější pracovní doba. Většinou se jedná o striktně nastavené směny, jejichž koloběh je potřeba dodržovat a jako zaměstnanec budete mít téměř u všech zaměstnavatelů povinnost být na začátku každé směny na svém pracovišti a odcházet odsud až po skončení práce. Toto přesné dodržování práce na směny je věčným zdrojem problémů. Jako zaměstnanec na práci na směny nebudete mít jinou možnost, než dodržovat nadřízeným stanovené časové rozvrhy a svůj zbytek života tomuto koloběhu přizpůsobit.

V minulosti, ale i současné době je možné se setkat se zaměstnavateli, kteří po vás budou chtít nebo vám budou nabízet práci na směny delší než 12 hodin. I když se jedná o poměrně častý jev, práce na směny delší než 12 hodin je protizákonná a zaměstnavatel vás k těmto podmínkám nesmí nutit. Jestli vás zaměstnavatel nutí do překračující práce na směny a nehodlá s vámi o tom diskutovat, můžete si být jisti, že nemáte zrovna nejlepší zaměstnání.

Zdravotní rizika

Co je však v práci na směny zřejmě nejhorší, je prokazatelný špatný vliv na zdraví. Podle nejnovějších průzkumů má tato forma zaměstnání výrazný dopad na zdravotní stav člověka. Lidé, kteří dlouhodobě pracují na směny, mají často zdravotní neduhy, kteří lidé s pravidelnou pracovní dobou nemají. Práce v nočních hodinách oslabuje organismus jednak krátkodobě, ale i dlouhodobě mění hormonální stabilitu jedince, který kvůli tomu i mnoho let po ukončení daného zaměstnání trpí poruchami spánku a s tím spojenými neurotickými poruchami nebo obtížemi. Někteří odborníci hovoří dokonce o možnosti trvalého poškození mozku a jeho základních funkcí a kognitivních schopností. Zdravotní dopady jsou obvykle trvalejšího rázu, u některých jedinců se obtíže vyskytují i řadu let po ukončení konkrétní práce. Na problémy způsobené prací na směny se dále mohou vázat psychické problémy, jejichž nejčastější formou jsou různé druhy depresí. Z dlouhodobých poznatků pak vyplývá, že lidé, kteří pracují na směny, se dožívají nižšího věku. Zdravotní obtíže jsou navíc umocněné, pokud práce probíhá v nezdravém prostředí, jakou jsou nevětrané prostory, prach, vlhkost apod. Jestli se chystáte nastoupit do náročné práce na směny, je vhodné se předem poradit se svým lékařem a realisticky zhodnotit váš zdravotní stav.

Celkově je možné shrnout, že práce na směny je jednou z nejméně vhodných možností, které na pracovním trhu existují. Velmi dobře zvažte, zda není možné najít jinou práci, která vás nebude tolik zatěžovat. Jen malému procentu lidí práce na směny vyhovuje nebo zcela nevadí. Jestli máte v současné době jiné zaměstnání, zvažte, zda i případný vyšší výdělek má cenu a jaké jsou vaše priority. Rovněž je vhodné zvážit, zda vám práce v nočních hodinách opravdu nevadí. Mnozí lidé práci v noci nejsou schopni vykonávat a tato dlouhodobá zátěž pro ně není možná. Zjistěte, zda se vás to netýká. Po nástupu již nebude lehké práci okamžitě ukončit a můžete se dostat do velmi nepříjemné situace. Na druhou stranu existuje malé procento lidí, kterým práce na směny nedělá žádné problémy a určitý nepravidelný koloběh jim nevadí. Pokud máte však na vybranou, celkově je lepší se práci na směny vyhnout.